Jarosław Jaworek
Jarosław Jaworek

ukończył studia w Instytucie Historycznym na Uniwersytecie
Wrocławskim i uzupełniał wiedzę na Akademii Muzycznej we Wrocławiu
oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Sorbonne-Paris IV
w Paryżu, gdzie studiował antropologię historyczną. Uczestnik licznych koncertów i laureat nagród jako muzyk-instrumentalista. W latach 1999–2001
wiceprezes Towarzystwa Miłośników Sztuki Filmowej. Obecnie doktorant na
Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje
się antropologią zmysłów i badaniem dźwięków. W swojej pracy koncentruje
się na roli, jaką w badaniach historycznych odgrywa dźwiękosfera.

Jarosław Jaworek   Instytut Historii UAM