Usłyszeć historię. Siła sprawcza pejzaży dźwiękowych

 

[...] Badając historię dźwiękową dzisiaj ważne jest czerpanie z dorobku
nie tylko innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, takich jak antropologia,
psychologia emocji, lecz także ścisłych (psychologia behawioralna),
przyrodniczych (neurobiologia, geografii) i technicznych (inżynieria dźwięku).
Ważne jest także krytyczne podejście do inspiracji płynących z krytyki antropocentryzmu
i wynikających z tego rosnących w duchu posthumanistycznym
zainteresowań ekologią, zmysłami, zwierzętami, roślinami i rzeczami. Tendencje
do poszerzania pól badawczych historii (co dotyczy także innych dyscyplin)
wymuszane są niejako przez wyzwania, przed którymi staje człowiek
jako sprawca zmian dokonujących się nie tylko w sferze kultury, lecz także
odciskających swoje piętno na ekosferze i atmosferze oraz w głębokich sferach
geologicznych. Jak pisze Jan Kieniewicz, trzeba wziąć „odpowiedzialność za
świat stworzony, w którym człowiek nie jest panem, lecz gospodarzem”. [...] (fragment)

 

Jarosław Jaworek

 

<< Wróć do strony głównej
<< Wróć do strony głównej
14 listopada 2015

Jarosław Jaworek   Instytut Historii UAM