Heterogeniczna dziedzina badań historycznych analizująca rolę dźwięku w tworzeniu rzeczywistości w czasach przeszłych. Za podstawę budowania wiedzy o przeszłości przyjmuje ona badania dźwięku, pejzaży dźwiękowych, percepcji dźwięków (lub „semiozy zmysłowej”) i właściwości akustyczne przestrzeni, w której ów proces percepcji zachodzi. Interesuje się także historycznie i kulturowo zmiennymi sposobami słyszenia (i innymi sposobami percepcji dźwięku, takimi jak odczuwanie wibracji lub wzrokowe odbieranie jej efektów). Historia dźwiękowa bierze pod uwagę źródła dźwiękowe różnego pochodzenia: zarówno antropogenicznego (ludzkiego), jak i tworzonego przez czynniki nie-ludzkie (zwierzęta, rośliny, rzeczy, ziemię). Ze względu na pochodzenie możemy wyróżnić dźwięki antrofoniczne (anthrophony), biofoniczne (biophony) i geofoniczne (geophony). Wiele tendencji w ramach historii dźwiękowej promuje podejścia „holistyczne”, podkreślając, że pomimo iż dźwięk i zmysł słuchu stanowią centrum jej zainteresowań, należy je postrzegać całościowo w złożonym układzie z pozostałymi zmysłami i bodźcami na nie oddziałującymi.

 

 
 
 
 
 

Aktualności:

18 listopada 2016
Sonic History - Theory and Practice   http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/dzialania/konferencje/the-urban-soundscape-of-1945/...
14 listopada 2015
Usłyszeć historię. Siła sprawcza pejzaży dźwiękowych   [...] Badając historię dźwiękową dzisiaj ważne jest czerpanie z dorobku nie tylko innych dyscyplin...
01 czerwca 2015
referat: Metody badań historii dźwiękowej   Celem wystąpienia będzie próba przedstawienia bazy źródłowej i dotychczasowych sposobów podejmowania zagadnienia pejzaży dźwiękowych przeszłości...

jarosław Jaworek

Projekt Badawczy: Historia dźwiękowa

Instytut Historii UAM

Jarosław Jaworek   Instytut Historii UAM